Врез: 5 років, 200 міст, 17 країн, 3 континенти, 1300 згадок в іноземній пресі — це про гастролі хору часів УНР. Саме завдяки їм світ чарують різдвяні звуки неповторного «Щедрика» і культової «Carol of the Bells».
Автор: Тіна Пересунько

5 років, 200 міст, 17 країн, 3 континенти, 1300 згадок в іноземній пресі — це про гастролі хору часів УНР. Саме завдяки їм світ чарують різдвяні звуки неповторного «Щедрика» і культової «Carol of the Bells».

Прага, Відень, Берн, Париж, Лондон, Брюссель, Гаага, Берлін, Варшава, Барсе­лона, Нью-Йорк, Мехіко, Вінніпег, Мон­тевідео, Ріо-де-Жанейро, Буенос-Айрес, Гавана… Сотні міст Європи й Америки співають «Щедрика» Миколи Леонтовича. І це не нинішні часи, коли всі у нас знають про українське походження відомої на весь світ «різдвяної веснянки», а понад 100 ро­ків тому!
11 травня 1919 року пісню захоплено вітали глядачі Національного театру Пра­ги, 21 липня — віденського «Konzerthaus», 6 листопада — паризької «Salle Gaveau». 8 січня 1920 року «Щедрик» звучав у брюс­сельському оперному театрі «La Monne», а вже 3 лютого — у лондонському «Queen’s Hall»… Так розпочався тріумфальний тур капели під керуванням Олександра Коши­ця. Саме так уряд Української Народної Республіки вирішив розповісти світові про українську державу — через музику.

 

Петлюра і культура

Ініціатором музичної дипломатії став сам Симон Петлюра, як писатиме про ньо­го невдовзі нідерландська преса — «залюб­лений у мистецтво головнокомандувач». У минулому відомий журналіст і арт-критик, він добре знався на українській культурі та її новинках.
А почалося з того, що на Новий рік, 1 січня 1919-го, у київському Молодому те­атрі Петлюра став свідком прем’єри нової пісні Миколи Леонтовича. Ні, не «Щедри­ка», то була «Легенда» у виконанні хору під орудою Олександра Кошиця. Компо­зиція справила таке враження, що виріше­но бу­ло заснувати капелу й послати її до За­хід­ної Європи репрезентувати нашу культуру.
Наступного дня Петлюра запросив ви­датних композиторів Кирила Стеценка й Олександра Кошиця, а також працівників музичного відділу Міністерства освіти та мистецтв УНР і дав доручення: «Через тиж­день щоб була зорганізована для закордонної подорожі капела, — і додав жартома: — А то розстріляю!».
Терміновість відрядження хору поясню­валася наступом більшовицької Росії на Київ. Треба було встигнути укомплектува­ти останню місію нескореної України до Європи, аби світ повірив в існування нашо­го народу та його право на державність і дав підмогу українській армії, що­би вона змогла відбитися від росіян.


Так створили державний хор — Українську республіканську ка­­пелу на чолі з диригентом Олек­сандром Кошицем. Кілька тиж­нів тривав всеукраїнський кон­курс співаків. Розучували най­кращі твори (канти, народні пісні, колядки, щедрівки) в аранжуванні Миколи Лисен­ка, Михайла Леонтовича, Ки­рила Стеценка та Олександра Кошиця. Серед іншого — і майбутній хіт українських кон­цертів за кордоном, «Щедрик».
Під патронатом Симона Петлю­ри ухвалили окремий закон про Ук­раїнську республіканську капелу. Всіх співаків зарахували на держав­ну службу. Чоловіків звільнили від призо­ву, бо ті мали не менш бойове покликання. Недаремно потім світова преса писала про українських басів як про підривну зброю України. Хор отримав держфінансування і сприяння Міністерства закордонних справ.
До «капели Кошиця» зарахували сотню найкращих співаків країни — мистецьку сотню УНР. Але виїхати з Києва встигла лише третина. Та й то без жодних урочис­тостей — останнім потягом із розбитими шибками. 5 лютого 1919 року, наступного дня після від’їзду співаків, армія червоної Росії зайняла Київ. А далі — майже всю територію країни. Хористам не лишалося нічого, крім як говорити та співати про Україну за її межами.
Виступити вони мали насамперед у Па­рижі. У січні 1919-го там почалася Мирна конференція, де після офіційного завер­шення Першої світової вій­ни держави-переможниці ділили світ. Лідери Франції, Великої Британії та США мали вирішити й долю України. Визнати чи не визнати українську незалежність? Да­ти чи не дати новій державі військову допомогу? А може, українці й росіяни — це один народ, і місце їм в «єдиній неподільній Росії»?
«Завданням нашої роботи за кордоном було показати Європі ду­шу і музичну творчість на­шого народу, бо подорож ця му­­сі­ла бути пропагандистською у зв’яз­ку з національно-держав­ним відродженням України», — згадував у подорожньому щоденнику Кошиць.
«Завдання це було не з лег­ких, — писав про місію ка­пели історик Симон На­ріжний, — бо в Західній Європі століттями плека­лися твердження про «єдин­ство русского народа» й що ніякої України й ніяких українців не було й немає».

 

«Щедрик» і «Марсельєза»

І капела свою місію ви­конала. Вже з перших кон­цертів західні рецен­зенти почали зазначати: «Україна — не Росія».
«Українці прийшли і перемогли, — писав після прем’єри «Щедрика» в Національ­но­му театрі Праги чеський диригент Яро­слав Кржичка. — Я думаю, ми мало про них зна­ли і тяжко кривдили, коли несвідомо і без інформацій з’єднували їх проти волі в одне ціле з народом російським… Українці відріз­няються від росіян, і я сказав би, що з усіх слов’ян вони найближчі нам цілою їх вдачею, як і все інше, відмінного є в них їхня пісня».
Під час виступів розповсюджувалися концертні програмки з текстами українсь­ких пісень і державною символікою Украї­ни. Проте на співаках були не народні кос­тюми, а європейські фраки та шовкові со­рочки. Попри національний колорит, хор мав представити стандарт високої музичної культури. Меседж був такий: Україна — не сільська, а європейська нація.
І меседж був почутий.
«До України мені було цілком байдуже, але тепер я ладен скрізь відстоювати мистецтво цієї країни», — із захватом писав нідерландський критик Саламандра після концертів хору в Гаазі. «Ми всі скандуємо: «Слава Україні! Слава мистецькій Україні!» — гриміли після української прем’єри у Брюс­селі співаки Королівського хору. «Якби піс­ня була державою, то Україна посіла б пер­ше місце поміж народами», — друкувала у Берліні газета «B.Z. Am Mittag».


Із 1919-го по 1921 рік Українська респуб­ліканська капела дала понад 200 концертів у 45 містах 10 держав Західної Європи. В кожній країні — десятки виступів і сотні рецензій у пресі. На концертах побували відомі музиканти, професори, дипломати, мистецькі критики. Всі писали про україн­ську пісню та музичну дипломатію. «Цей концерт перевершує в хоровому мистецтві все, що досі було нам знане». «Перед нами справжній феномен». «Смуткові росіян українське мистецтво протиставляє веселість і оптимізм». «Їхніми вустами промовляє ду­ша цілого народу». «Немає жодного лондон­ського хору, котрий можна з ними порівняти». «Сильні чоловіки ридали, як жінки, бо не змогли вимовити назву однієї з найпрекрас­ніших пісень програми — «Щедрик». «Вони дають найвищу атестацію музичній культу­рі України». «Який успіх для народної пісні! Яке щастя бути українцем!»
Зрештою європейська преса підсуму­ва­ла: «Культурна зрілість України має ста­ти для світу легітимізацією її політичної незалежності».
І ось хор виступив у Парижі. Прем’єра від­булася 6 листопада 1919 року в «Salle Gaveua». На концерті були присутні Ми­хай­ло Грушевський, голова української дипло­матичної місії в Парижі Михайло Тишке­вич, із французького боку — політики, му­зиканти, рецензенти. За два дні французь­ка газета «Le Nouvelliste» написала: «Ще жоден хор — ані французький, ані іноземний — не презентував тут нічого подібно­го». А га­зета «Le Temps» додала: «Це було справж­нє одкро­вення. Рідко хто співав «Марсельєзу» з біль­шим натхненням, повагою й досконалістю».


Аби підкорити Захід, Кошиць як геніальний аранжувальник створив власні обробки національ­них гімнів країн перебування. Саме ними відкрива­лись українські концерти. Часто іноземні знавці наголошували, що українське виконання їхніх гім­нів перевершує національне. «Пам’ятаю, в Жене­ві, — писав у спогадах наш диригент, — коли заспіва­ли «Марсельєзу» в моєму аранжуванні, піднявся та­кий гвалт, що я перелякався. Дами повискакували зі своїх місць і в екстазі ламали парасолі об естраду».
Але найдужче європейців «били по черепу», як жартував Кошиць, саме українські пісні. Улюбленцями публіки, крім культового «Щедрика», стали кант «Почаївській Божій Матері» (паризь­ка преса називала його «Notre Dame de Potchaїv») в обробці Миколи Леонтовича. Любили колядку «Ой, на гороньці» Стеценка, «На вулиці скрипка грає» й «Ченчик» в аранжуванні Кошиця, а також обробки Лисенка «Чи це ж тії черевички», «По опеньки ходила».
Оцей, здавалося б, простий і наївний репертуар справляв сильне враження на культурний світ Європи. В листі до Олександра Кошиця відомий французький історик, професор Сорбон­ни Шарль Сейнебос писав: «На мене хор справив неймовірне враження, щось подібне відчував дуже давно, коли слухав у Мюнхені твори Вагнера. Жод­на пропаганда не може бути ефективнішою для визнання української нації».

 

Культура і політика

А як же Паризька мирна конференція? Чи ви­знала Європа українську незалежність?
На жаль, від моменту створення хору і до при­їзду співаків у Париж минув уже майже рік. Аби дістатися кожної нової країни, хористи мусили по кілька місяців чекати на візи. Попри здобутий тріумф, їх неохоче пускали до Європи. Бо одна річ — визнати мистецтво України, а інша — її по­літичну незалежність.
Навіть бельгійська королева Єлизавета в роз­мові з Кошицем після тріумфу в Брюсселі з жалем сказала: «Мої всі симпатії — на боці вашого народу, я знаю, як тяжко він здобуває собі волю... Але ми, монархи, — раби політики».
Тож поки українці з труднощами діставалися Франції (їх навіть двічі арештовували), «українське питання» у Парижі було вже вирішене. Прагма­тичні інтереси європейських лідерів узяли гору.
Україна на довгі 70 років опинилася під окупа­цією червоної Росії. Повертатися співакам було нікуди. Миколу Леонтовича, автора безсмертно­го «Щедрика», застрілив у батьківському домі агент російської «чрезвичайки» у січні 1921 року. Симона Петлюру — агент Кремля у травні 1925 року в Парижі.
Олександр Кошиць більше ніколи не повернув­ся на батьківщину. Натомість продовжив нести у світ звістку про Україну. Восени 1922 року він пе­ревіз хор за океан, і до 1924-го капела виступала в обох Америках. Її почули ще сім країн: США, Канада, Мексика, Бразилія, Уругвай, Аргентина та Куба, перш ніж хор припинив світові гастролі.
«Співай же, чарівна Україно, співай, щебетуш­ко! Розсипай по світу пісні синів твоїх — прийде час, коли настане весна, якої ти так чекаєш!» — писав 1923 року президент Бразильської академії літератури Енрике Коелью Нетто.
І хоча 100 років тому світ не підтримав Украї­ну, хористи Кошиця й посланці Петлюри залишили важливу пам’ятку про неї — «Щедрика». 21 листопада 1936 року, через 14 років після прем’є­ри «Щедрика» у США, відомий американський диригент українського походження Пітер Вільховський написав до нього англійський текст і запатентував пісню «Carol of the Bells».
*Фотодокументи з фонду Української республіканської капели Центрального державного архіву органів вищої влади та управління України.


ЩЕ ПРО «ЩЕДРИКА»
Читати більше про світові гастролі Української республіканської капели можна у збірнику «Світовий тріумф «Щедрика» — 100 років культурної дипломатії України» (гугл на поміч).
Нещодавно вийшла книжка автор­ки розповіді, що представленої на цих сторінках, Тіни Пересунько — «Куль­турна диплома­тія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «русского мира». Місія Капели Олек­сандра Кошиця (1919–1924)».