Врез: Спілкуємося з директоркою та засновницею відомої фірми «DeutschMedic GmbH», докторкою Анною Веген, яка вже 24 роки допомагає нашим співвітчизникам з медичними послугами в Німеччині.
Країна: Німеччина

— Пані Веген, як медичний туризм пере­жив період пандемії, коли туризм загалом майже не працював?
— Цей період став індикатором ефективності організаційних процесів і «просу­нутості» їхніх учасників. Багато молодих агенцій на ринку медтуризму не витрима­ли. Натомість репутація німецької охоро­ни здоров’я тільки зміцнилася. Саме тут створено першу у світі вакцину від Covid-19, ні на хвилину не зупиняються наукові до­слідження, триває лікування у клініках, багато з яких технічно оновилися. Ми здо­були ще більше досвіду в логістиці складних випадків, активно користувалися мож­ливостями медичної авіації, відбувся стри­бок у кількості заочних консультацій для іноземних пацієнтів. Тепер, коли система охорони здоров’я адаптувалась, а багато пацієнтів з інших країн щеплені визнани­ми в ЄС вакцинами, коло наших клієнтів знову розширюється.
— Дехто запитує, навіщо потрібні органі­затори міжнародного медичного туризму, ад­же всі лікарні мають «візитки» в інтернеті.
— Самостійно дуже складно визначити­ся, в якій лікарні в потрібний строк паці­єнт із певною проблемою може отримати необхідну допомогу. Для цього й існують такі незалежні фірми, як «DeutschMedic GmbH». Індивідуально підбираємо для лю­дини відповідний заклад, владнуємо фор­мальності, наші перекладачі супроводжу­ють пацієнтів, після закінчення лікування ті отримують з моїх рук бездоганно перекладені виписки.
— У чому унікальність німецької ме­дицини?
— Страхова медицина надає майже 83 мільйонам мешканців однаковий доступ до якісної медичної допомоги по всій краї­ні. Тут не відмовляють людині через її вік у протезуванні суглоба чи операції, яка під­вищить якість життя. Для онкологічних пацієнтів завжди є план — від медикамен­тів до найскладніших технологій і паліативної медицини. Можна бути впевненим в об’єктивності підходу, який завжди об­грун­тований, — саме це, на мою думку, головна перевага медицини в Німеччині. Держава вкладає в охорону здоров’я коло­сальні кошти, щоб населення було здоро­вим і працювало та сплачувало податки. У лікарі йдуть виключно за покликанням, до медичних вишів беруть лише відмінни­ків. Майбутній лікар знає — підвищення кваліфікації триватиме все життя, а робо­та буде чітко регламентована.
— Як іноземному пацієнтові потрапити до німецької клініки? З чого почати?
— Із контакту з фірмою-організатором: надіслати запит з історією захворювання, отримати відповідь, порівняти з відповідя­ми інших фірм, розпитати організатора по телефону — і вирішити, куди їхати.
Безвізовий режим дає змогу дуже швид­­ко зорганізувати приїзд у термінових ви­пад­­ках. Охоплюємо всі галузі медицини. Я лі­кар і гарантую пацієнтові професійний під­хід до запиту навіть у найскладніших ситуа­ціях. Планові медичні заходи слід призна­чати заздалегідь — і тут допомога фірми-організатора теж незамінна. Пацієнт може бути впевнений, що для ньо­го роблять усе можливе.
Я переконана, що зняття епідеміологіч­них обмежень поверне нам медичних туристів навіть у більшому обсязі, і не тільки для надолуження планових процедур, а й для поправки здоров’я загалом. Хотілося б через рік переконатися, що після панде­мії люди швидко відновили звичний спо­сіб життя без бар’єрів для пересування, а право на вибір країни для лікування — зно­ву за пацієнтами.

Компанія DeutschMedic GmbH
www.deutschmedic.de 
www.facebook.com/www.deutschmedic.de 
www.instagram.com/deutschmedic