Врез: Анна ВЕГЕН — лікарка, кандидат медичних наук, засновниця і директорка фірми «DeutschMedic GmbH» в місті Ессен на Заході Німеччини. Вона запрошує по здоров’я до цієї країни та розповідає, чому.
Країна: Німеччина

Анна ВЕГЕН — лікарка, кандидат медичних наук, засновниця і директорка фірми «DeutschMedic GmbH» в місті Ессен на Заході Німеччини. Вона запрошує по здоров’я до цієї країни та розповідає, чому.


— Пані Анно, як вплинула коронавірус­на криза на медтуризм у Німеччині?
— Медична система країни чи не най­краще у світі впоралася з нею. Також вона чітко показала, що насамперед не­обхідно сучасному пацієнтові для отри­мання індивідуально підібраних медич­них послуг за кордоном. Це найстисліші терміни, ідеальний баланс ціни та якос­ті, сумлінний організатор. Щодо остан­нього — ми є такими вже 22 роки!
— Чому саме Німеччина, Ессен?
— У нашій федеральній землі Північ­ний Рейн – Вестфалія, найбільшій і про­мислово найрозвинутішій країні, зосере­джені клініки восьми (!) медуніверсите­тів. Сюди приїздять по здоров’я тисячі іноземних громадян.
— Із чого організаційно складається за­кордонне лікування для ваших пацієнтів?
— Сама я лікар, тож знаю, до якої клі­ніки та якого фахівця ліпше звертатися з певною проблемою. Ми детально від­повідаємо на запит пацієнта після консультації з лікарнею — і, якщо він висловлює бажання приїхати, призначає­мо йому в ній прийом. Підбираємо жит­ло на необхідний термін, зустрічаємо хворого та його родичів, оселяємо, су­проводжуємо, перекладаємо з німецької, вирішуємо всі повсякденні питання. Піс­ля курсу пацієнт отримує від нас німець­кий оригінал виписки та її бездоганний переклад.
— Із якими проблемами до вас найчас­тіше звертаються?
— Головна мотивація — отримати не­залежну думку про своє захворювання, дізнатися про науково обгрунтовані спо­соби позбутися його, а якщо йдеться про хірургічне втручання — прооперуватись у найкращих фахівців. За останні п’ять-десять років медицина зробила колосальний стрибок не тільки в сенсі нових препаратів (онкологічна терапія вже не­мислима без молекулярно-генетичного підходу), а й у плані медтехніки: з’явили­ся робот-асистована хірургія, катетерне втручання, регіональна терапія метаста­зів, нові методи опромінення...
Багато хто приїжджає на реабілітацію після кардіологічних, ортопедичних, неврологічних захворювань, адже Німеччина — батьківщина реабілітаційної медицини.
— У чому особливість медтуризму в країні?
— Передусім у високому рівні, яким завдячуємо першій у світі (!) Системі стра­хової охорони здоров’я. Вона забезпечує більш як 82 мільйонам німців рівний до­ступ до медпослуг. Держава ніколи не ставила за мету створювати клініки спе­ціально для іноземців. Наші клієнти за­хищені єдиними стандартами, тарифами і менеджментом якості в будь-якій медустанові. А наше завдання — зроби­ти перебування інтернаціонального па­цієнта максимально ефективним, резуль­тативним і комфортним

DeutschMedic GmbH
www.deutschmedic.de 
https://www.instagram.com/deutschmedic/
https://www.facebook.com/www.deutschmedic.de