Врез: Хорошого самопочуття в новому 2022 році бажає Анна ВЕГЕН — кандидат медичних наук, засновниця агенції «DeutschMedic GmbH» у німецькому місті Ессен.
Країна: Німеччина

— Пані Веген, ви вже 23 роки допомагає­те людям з різних країн отримувати послуги німецьких клінік. Які основні напрями медич­ного туризму є у ФРН?
— Пандемія змінила цю галузь, обмеживши міжнародні поїздки. Але на запро­шення клінік наші пацієнти можуть при­їж­джати на лікування за життєвими пока- заннями. На першому місці за запитами стоїть онкологія, потім — кардіологія. Не­відклад­не лікування травм або загострен­ня хронічних захворювань теж роблять при­їзд можливим.
Працюємо з лікарнями та фахівцями, які мають безумовний авторитет. Вони від­значені як «Сертифіковані центри» профе­сійних медтовариств, «Найкращі лікарні» або «Найкращі лікарі» за рейтингом видав­ництва «Focus».
Сподіваюся, новий рік принесе зняття обмежень, і ми, як і раніше, зможемо надавати повний спектр медпослуг гостям Німеччини.
— Чи є актуальними профілактичні об­сте­ження в Німеччині?
— У новорічному випуску доречно говорити про подарунки. «Подарувати здоров’я» собі та своїм близьким можна, забронювавши подорож із метою профілак- ­­тичного обстеження. Ми із задоволенням поінформуємо всіх про програми таких обстежень та зорганізуємо поїздку, як тіль­ки знімуть обмеження.
— Які тенденції в медицині були основними 2021 року й чого очікувати від року наступного?
— Для наших пацієнтів найважливіши­ми тенденціями стали телемедицина та можливість заочних консультацій. Панде­мія як ніщо інше показала потребу цифро­вих технологій. Онкохворим надію несуть індивідуальні методики клітинної терапії та три десятки нових препаратів. Проти рідкісних вроджених хвороб теж з’явилися ліки, особливий інтерес викликає можли­вість генної терапії. У 2022 році нас очіку­ють дальше впровадження цифрових технологій у медицину, розробка препаратів за генетичним профілем пацієнта і «біопринтинг» (тривимірний друк органів і тканин для трансплантології).
— Чому міжнародні пацієнти звертаються саме до вас?
— У Німеччині фірми-організатори пра­цюють незалежно від лікарень, і законом заборонено винагороди від клінік, що га­ран­тує неупередженість. «DeutschMedic» гнучко використовує всі можливості німець­кої медицини: від лікарів амбулаторної лан­ки до медуніверситетів. Багато іннова­цій — саме на рахунку фахівців, з якими тісно співпрацюємо. Ми готові до будь-якої си­туації, коли потрібні висококваліфікована медична допомога й підтримка досвідченого організатора.
— Що б ви побажали читачам у новому році?
— Насамперед — самим дбати про здо­ров’я. Завжди краще скористатися всіма можливостями запобігання або раннього виявлення недуг. Усім зичу активного спо­собу життя і подорожей, зокрема і з вашим чудовим журналом. А ми сприятимемо ту­ристам у поєднанні приємного з корисним, аж до консультацій із медицини подорожей і щеплень перед поїздками в екзотич­ні країни.
Здорового нового року і щасливих літ!

www.deutschmedic.de 
www.facebook.com/www.deutschmedic.de 
www.instagram.com/deutschmedic