Врез: Провідна експертка з організації лікування іноземних пацієнтів у цій країні розповідає про можливості німецького медичного туризму для наших співвітчизників.
Країна: Німеччина

Анна ВЕГЕН — лікарка, кандидат медич­них наук, засновниця агенції «DeutschMedic GmbH» в місті Ессен (ФРН). Ми зустрілися з нею в Києві, на міжнародній виставці MTEC.


— Пані Веген, які маєте очікування від нинішньої «Medical Travel Exhibition & Con­ference»?
— У минулі два роки через пандемію ми могли брати участь у таких заходах лише онлайн. Я рада зустрічі з партнерами і спо­діваюся, що виставка приверне до себе не тільки нових фахівців-колег, а й тих, хто планує виїхати на лікування за кордон. На стенді зазвичай встигаю поспілкуватися з відвідувачами і навіть прийняти необхід­ні документи. З нетерпінням чекаю на кон­ференцію — серед інших спікерів з усіх ку­точків планети виступатиму з доповіддю про новації німецької медицини.
Я твердо переконана в подальшому роз­витку двосторонніх контактів задля розвитку охорони здоров’я в Україні.
— Чим ваша компанія цікава для пацієн­тів з різних країн?
— Медичний турист сьогодні — це або вже дуже обізнана людина, або повний но­вачок. Та обом однаково важливо, щоб орга­нізовувала їхнє обслуговування досвідчена фірма, репутацію якої можна перевірити.
Уже 23 роки я допомагаю іноземним пацієнтам пройти обстеження, лікування і реабілітацію в Німеччині. Наша компанія — член Української асоціації медично­го туризму і надійний партнер багатьох ме­дичних установ ФРН.
— Чим вирізняється система охорони здо­ров’я в Німеччині?
— Це сучасна страхова медицина в дії. Вона гарантує доступність високотехноло­гічної допомоги практично по всій країні й за єдиними тарифами. Я лікар, і запевняю: кожен наш закордонний пацієнт може не сумніватися, що отримає медпослуги на оптимальному для себе рівні. Наші праців­ники зроблять усе належне, аби перебуван­ня залишило в клієнтів і членів їхніх сімей тільки приємні спогади.
— Як потрапити до Німеччини на обсте­ження чи лікування?
— Починати треба із запиту, за мож­ли­вості — з викладом історії захворювання. Спілкуємося з пацієнтом по телефону, від­повідаємо на запитання, надаємо письмо­ві пропозиції. Ми на зв’язку без вихідних.
— Що порадите для здоров’я нашим читачам?
— Робіть спочатку для нього те, що мо­жете самі, адже чверть усіх хвороб пов’я­за­на зі шкідливими звичками. Раз на рік про­ходьте профілактичне обстеження — ми допоможемо пройти діагностику в комфор­табельних умовах, у виконанні провід­них фахівців. Якщо виникне проблема, не впа­дайте в паніку і не вдавайтеся до самоліку­вання, це може коштувати життя. Прийма­ючи рішення про відповідальний захід (он­колікування, складну операцію), раджу продіагностуватись у незалежного фахівця. У період пандемії саме заочні консультації німецьких професорів допомогли багатьом нашим пацієнтам. І не забувайте, що медичний туризм — це ще й естетична, спор­тивна, реабілітаційна терапії, які в Німеч­чині теж на високому рівні.
Будьте здорові!

Компанія DeutschMedic GmbH
www.deutschmedic.de 
www.facebook.com/www.deutschmedic.de 
www.instagram.com/deutschmedic