Міжнародний туризм. Журнал про мандрівки та відпочинок детальний пошук

На головнуНаписати листа

Редакція Новини Архів Передплата Реклама Фотобанк
Міжнародний туризм Номер 1 Спа-місто Оздоровчий курс
Номер 1 від 30 січня 2018р.
Номер 1 від 30 січня 2018р.
Welcome to Ukraine
В наступному номері

В номері 5'2018

ЧАРИ ДОМІНІКАНИ

ЦЮРИХ & БАЗЕЛЬ
Зроблено у Швейцарії

МАРОККО
Арабески пустелі

АВСТРАЛІЯ
У сумці революції

КУБА
Екзоти & Раритети

ЛУЦЬК
Ніч у замку

АВСТРІЯ

АВСТРАЛІЯ

НЕПАЛ

АНГЛІЯ

ФРАНЦІЯ

ШВЕЙЦАРІЯ

ІТАЛІЯ

ЄГИПЕТ

УКРАЇНА

 

 

 

 VIP-клуб
Вояж-колекція
Мистецтво гостинності
Мандруйте на здоров'я
Terra Incognita
Машина часу
Життя як свято
Себе показати
Спа-місто
Wellness-ексклюзиви
Смачне здоров'я
Спа-місто
Оздоровчий курсВерсія для друку
Автор: Євген БУДЬКО

Серед переваг цього курорту називають вигiдне розташування: в центрi об’єднаної Європи, серед мальовничих, туристично затребуваних гiр, лiсiв, гольф- полiв i старовинних замкiв. Плюс Карлові Вари — ошатне мiсто, що буяє культурним життям. I головна принада — джерела. Вони унiкальнi, мiстять тi самі речовини, що й людське тiло, i їхнiй склад не змiнився за кiлькасот рокiв. Карлові Вари — найбагатший на води курорт Чехiї.

 Оздоровчий курс


Курс історії

 

Мiсто засноване чеським королем та iмператором Священної римської iмперiї Карлом IV, причому вiд самого початку — як курорт. Навiть тi, хто не бував тут, могли чути легенду про те, як вiнценосний мисливець загнав у цi мiсця оленя i вiдкрив гаряче джерело. Зануривши свої хворi ноги у воду, вiн вiдразу ж зрозумiв, що вона цiлюща.

 

За iмператором сюди потяглась європейська знать. I попри дворянськi усобицi, всiм тут було гарантовано мир i спокiй. Вельможi тодi мешкали в мiцних, але холодних і малокомфортних зам­ках, а тому часто страждали на захворюван­ня суглобiв. Харчувались вони, як вважалося, «дуже добре», тож ознакою статусу була подагра.

 

Спочатку в оздоровницi виключно приймали ванни. Робили це вельми оригiнально. По-перше, одночасно чоловiки й жiнки (комусь це, певно, й подобалося). А по-друге, кисли в купелiiнодi по шiсть днiв поспiль, пiсля чого на протилежну стать, очевидно, вже й дивитися не могли... Шкiра вiд такого «iнтенсиву» починала трiскатися, сочитися, проте це вважалося доброю ознакою: мовляв, органiзм звiльняється вiд шкiдливих речовин. Є й iнша версiя: милися тодi шляхетнi люди двiчi в життi — коли народжувались i коли вирушали в останню путь, а в термальнiй ваннi лускала їхня «друга шкiра», що, певна рiч, було корисним. Хай там як, але вилiковувались... якщо не помирали.

 

Прогрес робив свою справу, i методи лiкування змiнювалися. Карлові Вари стали справжньою школою для лiкарiв, яких цiнували в усьому Старому світі, а потiм i в Новому. Одне з найбiльших їхнiх досягнень — зцiлення хронiчних недуг. Здогада­лися використовувати карловарську водичку й для пиття. Споживали її теж не в мiру — по 5–6 лiтрiв за день. Що бiльшостi не шкодило: вимивали собі з кишечок шлаки.

 Оздоровчий курс

У XVIII–ХIХ столiттях тут сформувались оптимальнi методи лiкування. Карлові Вари перетворились на всеєвропейський культурно-полiтичний центр, яким залишаються й донинi. Традицiйно Карлові Вари вiдвiдували знать i люди мистецтва. Серед перших — iмператриця Марiя-Терезiя, Едуард I Англiйський, Бiсмарк, перський шах, росiйський самодержець Петро I... А зо два десятки рокiв тому сюди завiтала японська принцеса, й вiдтодi на курортi з’явилися її спiввiтчизники.

 

У другiй групi гостей — Гете i Цвейг, Бах i Бетховен, Лiст i Шопен, Брамс i Хачатурян, Шиллер i Кафка, Толстой i Гоголь... Вам назвуть сотнi видатних митців і літераторів!

 

І нинi сюди з’їжджаються громадськi лiдери, шоу-зiрки й коронованi особи. Що зовсім не заважає користуватися курорт­ними перевагами простим смертним.

 

 

 Оздоровчий курс

Курс лiкування

 

Часи змiнилися — змiнилися й хвороби. Людство почали доконувати iндустрiальнi «напряги», сидячий спосiб життя, неправильне харчування.

 

Методи лiкування теж пережили еволюцiю. Технiка не тільки шкодить, а й зцiлює, особливо якщо спрямована на наукове використання природних багатств.

 

Карлові Вари мають 12 джерел, кожне — зі своєю концентрацiєю корисних речовин у воді, але з приблизно однаковим складом. Цiлюща водиця б’є з глибини 2000–2500 метрiв, вона розiгрiта пiд землею до 30–72 градусiв.

 

Курорт спецiалiзується переважно на хворобах шлунково-кишкового тракту, крiм тих, що на стадiї особливого загострення. У компетенцiї мiсцевих медикiв i проблеми обмiну речовин (цукровий дiабет, ожирiння, надлишок холестерину). Вони успiшно борються iз захворюваннями опорно-рухового апарату (та ж таки подагра, артрити тощо). I нарештi, пiдвладна їм ознака нашого часу — так званий «мене­джерський синдром», тобто накопичений у сучасному життi стрес, викликаний перевтомою, нестачею сну, алкоголем, тютюном... Ну, ви розумiєте.

 

Карловарський метод лiкування базується на використаннi природних цiлющих джерел, доповненому медичною реабiлiтацiєю, фiзiо- та рухотерапiєю, дiєтологiєю, застосуванням медикаментiв (у разi необ­хiдностi), так званою «малою психотерапiєю», широкими можливостями дозвiлля на лонi природи та в культурних закладах.

 

Iз чого ж почати? Звичайно, з дiагнозу. Його треба встановити достеменно — можна вдома, а можна й в одній iз шанованих клінік чеського курорту. Тут i європейська квалiфiкацiя, i карловарський досвiд, i технiка, i традицiї. Та й лiпше, щоб лiкував той, хто дiагностував, чи не так?

 

Вам пропишуть курс. Мiнiмальний триває три тижнi, а ось бiльше мiсяця — це вже зайве. Лiкування забезпечить вам нор­мальне самопочуття на 8–12 мiсяцiв, після чого бажано його повторити. I так — доки органiзм привчиться жити у здоровiшому режимi. Якщо хочете, вам влаштують озна­йомчий тижневий курс, пiсля якого ви за­хочете вибратися сюди на довше.

 Оздоровчий курс

Основа основ тутешнього цiлительства — безпосереднiй контакт iз «живою» водою. А що може бути безпосереднiшим за пиття? Вживають прописану воду, як правило, тричi на день, за пiвгодини до їжi, повiльно й зосереджено — i тiльки до 250 грамiв за раз. Можна попивати в однiй з мальовничих колонад мiста Карлові Вари. Вiд готелю туди дiстаються автобусом, фунiкулером або краще пiшечки: лiкарi рекомендують. А можна споживати свіжу воду просто в деяких готелях, що мають власні бювети.

 

Друга основа зцiлення — мiнеральнi ванни. Вуглекисла розслаблює, нормалiзує тиск, лiкує iшемiю. Газова вуглекисла ванна впливає значно дужче, навiть через одяг. «Перлинна» робить мiкромасаж шкiри, дає релакс, корисна при неврозах, хворобах рухового апарату i просто приємна. Iз цiєю ж метою влаштовують ванни з додаванням грязей, що посилюють ефект.

 

Усе це — так зване «мале» водолiкування. «Велике» ж пов’язане з рiзким охолодженням або нагрiванням дiлянок тiла. Воно загартовує, посилює кровообiг i повертає органiзмовi, виснаженому хронiчним стресом, здатнiсть реагувати на нормальний, природний для нього стрес. Наприклад, «шотландське розпилення» — контрастний душ через спецiальнi розпилювачi. Вихрова ванна — водний масаж рук або нiг. Перемiнна ванна для ніг — чергування холоду й тепла, корисні при варикозах i вегетативнiй дистонiї. А флоутинг iмiтує стан невагомостi за допомогою дуже солоної води, насиченої мiнералами, вiн допомагає при екземах, псорiазі, запаленнях шкiри, артрозах...

 

Це «найпопулярнiшi» процедури. Крiм них, на основi мiнеральних вод роблять усiлякi промивання та iнгаляцiї, а за допомогою тепла й холоду проводять термо- i крiотерапiю. Традицiйнi та нетрадицiйнi масажi, ультразвук у рiзних варiацiях, лiмфодренаж, свiтлотерапiя, оксигено- та озонотерапiя (вдихання повiтря, збагаченого киснем чи озоном) i ще безлiч доволi екзо­тичних речей запропонують на курорті як засіб повернути вам повноцiнне життя.

 

А як же «менеджерський» синдром? Бо­ротьба з ним фактично виключає будь-яку боротьбу. Вона полягає у спокої, красi, легкiй музицi, гарних краєвидах, активних прогулянках, водних i багатьох iнших релаксацiях за сучасними науковими та дав­нiми народними методиками.

 

 

 

Курс естетики

 

Карлові Вари — мiсце не лише для пенсiонерiв i «хронiкiв», а й принада для iстинних естетiв. Мiсто з 60-тисячним населен­ням вмiщує стiльки перлин архiтектури, що вистачило б на деякi столицi.

 

Воно з'явилося на свiт у стилi готики й ренесансу. Вiд середньовiччя тут лишилася Замкова вежа — колишня частина королiвського замку. Пожежi та повенi не раз нищили курорт. Мiсто пережило епохи бароко, рококо, класицизму, ампiру i бiдермаєру й нинi вражає розмаїттям. «Золотий вiк» настав тут в останнiй третинi ХIХ столiття i першій третині наступного. У цей перiод курорт здобув нинiшнє архiтектурне обличчя, пройняте духом iсторизму, еклекти­ки та модерну. Найбiльше йому прислужилися два знанi у Європi архiтектори — Фердинанд Фельнер i Герман Гельмер, які стали тут «законодавцями мод».

  Оздоровчий курс

У курортній частині міста може здатися, що потрапив у… вишуканий торт. До речi, генiальний архiтектор Корбюзьє так i назвав Карлові Вари — «злiт тортiв». Вражає солодкий торт-бiзе Оперного театру (шедевр Фельнера i Гельмера), масивний круглий пирiг Iмператорських купалень, буди­нок Павлова (де мешкав той самий академiк медицини, котрий свiтив перед собака­ми лампочку), палац-готель «Iмперiал», що нiби ширяє над мiстом, бароково-солодка православна церква Петра i Павла... Старе місто гарно відреставроване.

 

I нарештi, колонади. Вони нiби органiзовують ряди аристократичних будинкiв-снобiв. Цi споруди рятують вiд дощу тих, хто приходить до бюветів попити цiлющої водички. Символом курорту вважають грандiозну Млинську колонаду в неоренесансному стилі.

 

Архітектура вiддзеркалюється в рiчцi Тепла. Що водойма справдi тепла, стає зрозумiло бiля Вржидла (просто Джерела). Найпотужнiший карловарський гейзер (12 метрiв, 72 градуси) фонтанує просто неба біля колонади. З-пiд мосту, куди стiкає термальна водиця, суне пара й оповиває готичний собор...

 

Природна оправа гідна курортної перлини. Карлові Вари лежать мiж невисоких гiр чи, сказати б, пагорбiв. Восени чарують жовто-багрянi схили, взимку ними можна ганяти на лижах, навеснi вони вкриваються зеленим серпанком, пiд рясним листяним покривом улiтку відпочивальники намотують кiлометри пiшки або на велосипедах за дбайливо прокладеними маршрутами й оглядають захопливi краєвиди.

 

Курорт зцiлює водами i красотами. Беріть курс на Карлові Вари, навіть якщо ви безнадійно здорові!


Адреса редакції:
вул. Кловський узвіз, 15, Київ, 01021
Тел./факс: 254-5190/93, 288-9625
Всі зауваження та питання просимо надсилати за електронною адресою intour.magazin@gmail.com

Всі права захищені. Міжнародний туризм, 2005.

Копіювання та передрук інформації з сайту дозволено тільки з письмової згоди Редакції.

Думка авторів публікацій не завжди відповідає думці редакції.

Відповідальність за достовірність фактів, власних назв та імен, інших відомостей несуть автори.


UITT - туристична виставка «Україна - Подорожі та Туризм»

Welcome to Georgia! National Tourism Award

AITF - 18-я Азербайджанская Международная Выставка «Туризм и Путешествия»

Healthcare Travel Expo

Міжнародна виставка «ТурЕКСПО»

МАНСАНА:: Туристична агенція. Відпочинок на морі. Екзотичний відпочинок. Екскурсійні тури. Гірськолижні тури.