Міжнародний туризм. Журнал про мандрівки та відпочинок детальний пошук

На головнуНаписати листа

Редакція Новини Архів Передплата Реклама Фотобанк
Міжнародний туризм Номер 3 Люди-пам'ятки Ловець Тіней
Номер 3 від 30 травня 2008р.
Номер 3 від 30 травня 2008р.
Welcome to Ukraine
В наступному номері

В номері 3'2018

ІНДІЯ БЛИЖЧЕ

ЛЕСЯ НІКІТЮК
По світу з усмішкою

ГЛАМУРНІ КАННИ
Наші на кінофесті

КУРОРТНИЙ КІПР
Подорож зі смаком

НАЦПАРКИ США
Американські гірки

ІСПАНІЯ

ГРЕЦІЯ

НІМЕЧЧИНА

ІТАЛІЯ

ФРАНЦІЯ

НЕПАЛ

ТУРЕЧЧИНА

АЛБАНІЯ

ЧЕХІЯ

ЄГИПЕТ

УКРАЇНА

 

 

 

 Конкурс «Пізнай світ!»
VIP-клуб
Вояж-колекція
Камо грядеши?
Мистецтво гостинності
Україна чудес
Terra Incognita
Профі-тур
Троянда вітрів
Люди-пам'ятки
Розвідка боєм
Мандрівничий ряд
Світ краси
З усіх-усюд
Люди-пам'ятки
Ловець ТінейВерсія для друку
Автор: Ігор ПОШИВАЙЛО. Фото Едварда КУРТИСА

Ловець Тіней

Подiя справдi непересiчна — за пiдтримки посольства США у Києвi, Львовi та Днiпропетровську експонувалась фотовиставка «Священна спадщина», створена на замовлення Держдепартаменту Сполучених Штатiв. 60 мистецьких експонатiв з найбiльшої у свiтi приватної колекцiї Кристофера Кардозо, вiдтворених iз негативiв за надзвичайно рiдкiсними технологiями, до цього об’їхали Латинську Америку i зараз подорожують Європою. Мета — вшанувати корiннi американськi народи, а також їхнього лiтописця.

...1906 року фотограф i етнолог Едвард Куртис розпочав проект «Iндiанцi Пiвнiчної Америки», що тривав замiсть очiкуваних 5 рокiв понад чверть столiття i мав непередбачуванi для нього наслiдки. У результатi вiн втратив дружину, фiнансовий успiх i здоров’я, поклавши все це на вiвтар мрiї. За пiдтримки кiлькох видатних постатей, таких як Джон Морган, Теодор Рузвельт, Ендрю Карнегi, королi Великобританiї та Бельгiї, йому вдалося здiйснити неоцiненне фото-етнографiчне дослiдження. Лишень через два десятилiття пiсля його смертi воно набуло розголосу як найвишуканiша i найамбiтнiша серiя видань, створених в Америцi зусиллями однiєї людини.

За три десятилiття Куртис виготовив майже 50 тисяч негативiв (здебiльшого на склi, деякi величезнi — 35 5 42,5 см). А ще записав на воскових цилiндрах 10 тисяч зразкiв автентичних iндiанських мов i музики, першим вiдзняв найцiкавiшi кiнокадри про корiнних американцiв, створив повнометражний фiльм «У країнi мисливцiв на скальпи»…

Ловець Тіней

Свiтлини яскраво свiдчать, що Куртиса глибоко вразила величнiсть iндiанських народiв, глибина їхньої культури й драматизм долi. Його цiкавило все: церемонiї та ритуали, маски й тотемнi стовпи, мальовничi водойми i високогiрнi долини, сiльськi поселення племен Пiвденного Заходу, мореплавнi традицiї ескiмосiв i сакральнi обряди iндiанцiв Великих рiвнин. Фотокамера стала «чарiвною скринькою», за допомогою якої вiн розгледiв у примарних свiтлотiнях i показав свiтовi приховану душу народiв, що зникали.

Знiмки вражають не так документальнiстю, як художньо-емоцiйною якiстю. Для отримання багатих, витончених i стiйких тонiв, передачi деталей i чiткостi зображення, митець експериментував i практикував фототехнiки, складнi навiть як на сьогоднi: платинотипiю, срiбнi та золотавi («голдтоун») вiдбитки тощо. I хоча Куртису закидали «сценiчнiсть» портретованих iндiанцiв, насправдi йому вдалося зафiксувати i вiдкрити свiтовi правдивi й узагальненi образи людей певної доби, культури, мiсця проживання. Методом, здавалось би, безпристрасної «реалiстичної» фотографiї вiн виявив своє власне вiдчуття i бачення величi племен у час їхнього глибокого занепаду.

Водночас Едвард Куртис засвiдчив факти i наслiдки втручання чужинецьких цивiлiзацiй у гармонiйне життя наївних i романтичних народiв. Бiлi прибульцi забирали в червоношкiрих не лише племiннi землi, етнiчну вiру та iсторiю, а й життя. Втрати iндiанцiв були колосальними: їхня чисельнiсть вiд появи на континентi iспанцiв до початку ХIХ столiття скоротилася з 2–3 мiльйонiв до близько 200 тисяч осiб. I в очах портретованих — цiлковите усвiдомлення трагiчних реалiй сьогодення та мужнє сприйняття викликiв прийдешнього.

Ловець Тіней

…Наприкiнцi ХIХ столiття Куртис багато подорожував мальовничими горами та океанським узбережжям, фiксуючи життя корiнних племен iндiанцiв. Саме там, у горах, вiн допомiг вiдшукати дорогу експедицiйнiй групi науковцiв, яких зацiкавили свiтлини Куртиса i якi згодом запросили його взяти участь у славетнiй експедицiї 1899 року до Аляски. Тодi Едвард здобув ключi не лише до методологiй наукових дослiджень, а й до священних ритуалiв i духовних вiрувань iндiанцiв, що так вразили Куртиса i змiнили його подальше життя. 1900 року вiн спостерiгав за одним з останнiх Танцiв Сонця в Монтанi, а згодом навiть взяв участь у Змiїному Танцi iндiанцiв гопi, тримаючи в зубах живу змiю. Своєю вiдкритiстю, чистотою намiрiв, самовiдданою працею йому вдалося пiдкорити серце дивовижного народу, для якого мали значення не честолюбство, час i грошi, а сон або хмара на небi, незвичний полiт птаха… Хоча ранiше у його об’єктив часто летiли пригорщi багна, над вухом свистiли кулi. Це потiм Сантанк iз племенi кайова скаже Ловцю Тiней: «Коли б усi говорили та дiяли так, як ви, то сонце миру засяяло б навiки».

Твори Куртиса i досi зачаровують. Їх називають «шедеврами вiзуальної антропологiї» i трактують не «документальними», а «iнтерпретацiйними», «особистiсними» i «романтичними». Адже вiн прагнув проникнути в суть життя корiнних американцiв. То була не професiя, а поклик душi. Едвард Куртис вiдкриває сучасному свiтовi атлантиду iндiанського свiтогляду — величну, таємничу i майже втрачену…

Ловець Тіней

Не випадково українське причастя священною спадщиною американцiв сталося в Музеї Iвана Гончара, виставковi зали якого сповненi «свiтлотiнями» наших предкiв. Фотографiї українцiв — того ж часу, що й iндiанцiв. Їхнi лики спiвзвучнi тихою чистотою i гiднiстю, миловиднiстю й умиротворенням. Та ж любов до природи, вiра у Вищi Сили, та ж «фiлософiя серця», тi ж мальовничi краєвиди, упорядкованi поселення, охайнi домiвки, майстровитi гончарi й ткалi, гармонiйно доцiльне i красиве вбрання, тi ж яснi погляди, безстрашно спрямованi назустрiч викликам доби. Понад 20 тисяч унiкальних свiтлин зберiг свого часу Iван Гончар, створивши 18 томiв iсторико-етнографiчного альбому «Україна й українцi». Так само, як i автор «Iндiанцiв Пiвнiчної Америки», вiн вчасно збагнув величнiсть i драматизм iсторичної долi свого народу, так само десятилiттями самозречено пiзнавав, зберiгав i презентував їхнi культурнi традицiї, жертвуючи родинним щастям, добробутом i здоров’ям. Їх обох вела життям проста думка. Едвард Куртис висловив її так: «Пройти повз будь-якого старого чоловiка чи будь-яку стару жiнку означає пройти повз певну традицiю, певний досвiд священних ритуалiв, якi бiльше нiкому не вiдомi. Отже, iнформацiю, яку ми мусимо зберегти задля наступних поколiнь i яка стосується однiєї з великих рас людства, слiд зiбрати негайно, iнакше цю нагоду буде втрачено назавжди».

«Тiнi забутих предкiв», якi «ловив» Куртис, у нинiшнiй Америцi набувають реальних обрисiв. Якось вождь Сiеттл, iм’ям якого названо мiсто у США, прорiк: «I коли зникне останнiй червоношкiрий i пам’ять про моє плем’я перетвориться на мiф серед бiлих, цi береги сповняться невидимими духами предкiв мого племенi, й коли дiти наших дiтей вважатимуть себе цiлком самотнiми в полi, крамницi, на дорозi чи в густому лiсi, то вони не будуть самотнi». Для багатьох поколiнь американських iндiанцiв свiтлини Куртиса на стiнах їхнiх осель стали «моментом iстини» — вони пробудили етнiчну пам’ять.  

 

ФОТОЛІТОПИСЕЦЬ

Едвард Шериф КУРТИС (1868-1952) — уславлений американський фотограф і етнолог, котрий здійснив проект, який газета «Нью-Йорк Геральд» в 1911 році назвала найграндіознішим із часів публікації Біблії Короля Джеймса.

Він видав «Індіанців Північної Америки» — 20-томну малотиражну серію книжок ручної роботи, оправлених шкірою та оздоблених позолотою. 

У цих томах на понад 2000 оригінальних фотогравюрних відбитках розгорнувся самобутній всесвіт індіанців 7 регіонів — від Каліфорнії до Аляски, від Великих Рівнин до Західного узбережжя. 75 фотогравюр і 200 текстових сторінок кожного тому доповнюють 20 портфоліо із 36 великими гравюрами (45х55 см), художньо видрукуваних на трьох видах вишуканого паперу.   

 


Адреса редакції:
вул. Кловський узвіз, 15, Київ, 01021
Тел./факс: 254-5190/93, 288-9625
Всі зауваження та питання просимо надсилати за електронною адресою intour.magazin@gmail.com

Всі права захищені. Міжнародний туризм, 2005.

Копіювання та передрук інформації з сайту дозволено тільки з письмової згоди Редакції.

Думка авторів публікацій не завжди відповідає думці редакції.

Відповідальність за достовірність фактів, власних назв та імен, інших відомостей несуть автори.


Туристична виставка UІTT

Welcome to Georgia! National Tourism Award

16-я Азербайджанская Международная Выставка «Туризм и Путешествия»

Медицинский туризм

18-а міжнародна виставка-ярмарок «ТурЕКСПО»

МАНСАНА:: Туристична агенція. Відпочинок на морі. Екзотичний відпочинок. Екскурсійні тури. Гірськолижні тури.